home slideshow lijntjes

Consult

Body Stress Release (BSR) helpt je lichaam om de vastgezette spierspanning los te laten. BSR is een milde gezondheidstechniek, gebaseerd op de wijsheid en kracht van het lichaam om zichzelf te genezen. Met BSR stel ik geen diagnose en richt ik me niet op een ziekte of lichamelijk probleem. Het is ontwikkeld om de opgebouwde spierspanning te laten afnemen en de communicatie tussen het zenuwstelsel en de hersenen te herstellen. Deze communicatie is cruciaal voor het zelfherstellende vermogen van je lichaam.

Testen
Tijdens de consulten neem je - volledig gekleed - plaats op een speciale BSR-bank. Als practitioner voer ik vervolgens testen uit om de vastgezette spierspanning te lokaliseren. Je lichaam verstrekt hierbij zelf de benodigde informatie via het zogenoemde biofeedback mechanisme. Wanneer er sprake is van vastgezette spanning, reageert je lichaam op kleine aanrakingen met kleine spierreflexen die ik kan waarnemen. Op die manier kan heel zorgvuldig worden vastgesteld welke releases jij nodig hebt. Deze methode is effectief omdat er geen eigen interpretatie nodig is, niet van jou en niet mij. Het is ook niet nodig om erin te ‘geloven’.

Release
Als duidelijk is waar spanning is opgeslagen en in welke richting, stimuleer ik je lichaam door lichte, maar besliste, manuele drukimpulsen de spierspanning los te laten. Zelfs een heel zachte impuls op een juiste manier geplaatst kan tot de diepste spierlaag komen zonder forceren en te schaden. Het lichaam kan door deze impulsen de spanning laag voor laag loslaten, waardoor de veerkracht van het spierstelsel uiteindelijk zal herstellen.

Eerste consulten
Kom je voor het eerst, dan maak ik graag meteen drie afspraken met je. Waarom? Omdat Body Stress Release een proces in het lichaam in gang zet, van spanning loslaten en herstellen. Daarnaast treden er doorgaans veranderingen in je lichaam op die om een nieuw consult vragen. Zo wordt jouw herstelproces krachtig op gang gebracht. De eerste drie afspraken vinden altijd plaats op dag 1, dag 4 en dag 11. Uiteraard moet dit ook in jouw agenda passen. Wordt dit lastig? We vinden samen altijd een oplossing.


De eerste afspraak is tevens de intake. Samen spreken we jouw gezondheidshistorie door en brengen we je klachten in kaart. Ook krijg je uitleg over BSR en is er na de release ruimte voor vragen en adviezen. Het eerste consult duurt daarom altijd 60 minuten. Vervolgafspraken duren 30 tot 45 minuten.

Vervolgconsulten
Na de derde behandeling wordt aan de hand van je eigen, individuele herstelproces per keer bekeken of en hoe vaak vervolgbehandelingen nodig zijn. Dat is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, zal het proces van loslaten meestal vrij snel gaan. Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn meer consulten nodig. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, adviseer ik om regelmatig terug te komen voor een behandeling want: een lichaam vrij van body stress is energiek en functioneert optimaal.