home slideshow lijntjes

Verantwoord behandelen in Coronatijd

Vanaf maandag 11 mei 2020 mag ik mijn deuren weer openen! Uiteraard met de nodige maatregelen in acht nemend om veilig en verantwoord te kunnen behandelen. Hieronder lees je de maatregelen die ik tref voorafgaand, tijdens en na afloop van een consult. Deze maatregelen zijn afgeleid van de Leidraad infectiepreventie Covid-19, die een aantal koepelorganisaties in de alternatieve, complementaire en integratieve zorg hebben opgesteld. De komende tijd kunnen de maatregelen nog iets worden aangepast of aangevuld, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid of het RIVM worden afgegeven.

Coronaprotocol BSR-behandeling (klik hier voor PDF-versie)
(versie 6 mei 2020)

 Voorafgaand aan het consult

 • Als ik of één van mijn gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, annuleer ik onze afspraak.
 • Als jij of één van je gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, verzoek ik jou onze afspraak te annuleren. Dit mag ook binnen de normale annuleringstermijn van 24 uur.
 • Ik plan extra tijd tussen de behandelingen, zodat cliënten elkaar niet treffen. Zo ontstaat ook tijd om alle oppervlakten te kunnen desinfecteren en de praktijkruimte te luchten. Wel kan het zijn dat je cliënten van de andere praktijken in het centrum treft. Geef elkaar in dat geval s.v.p. de ruimte.
 • Ik verzoek je zo mogelijk alleen naar de praktijk te komen.
 • Ik verzoek je om op de aangegeven tijd naar de praktijk te komen en meteen door te lopen naar mijn praktijkruimte (als de deur open staat). Zo voorkomen we onnodig wachten in de wachtruimte.
 • Ik verzoek je zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.

Tijdens het consult

 • De deur van de praktijk staat in principe al voor je open en wordt door mij gesloten.
 • Bij het betreden van de behandelruimte desinfecteer je je handen met de daarvoor beschikbaar gestelde desinfectiegel of -doekjes.
 • Ik schud geen handen ter begroeting.
 • Het voor- en nagesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ik houd de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en RIVM over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nauwlettend in de gaten en pas waar nodig mijn werkwijze daarop aan. Op dit moment wordt aangegeven dat het gebruik van een mondkapje niet nodig als we beiden in goede gezondheid verkeren. Dit kan echter nog worden bijgesteld of voor verschillende groepen anders worden. Ook kan het zijn dat jij en/of ik het prettiger vinden dat ik een mondkapje gebruik. Daarom beschik ik over een voorraad mondkapjes. Mocht je zelf een mondkapje willen dragen, dan moet je daar - gezien de beperkte verkrijgbaarheid - zelf voor zorgen.
 • Ik was direct na het consult de handen en/of gebruik desinfectiegel.

 Na het consult

 • Je verlaat na de behandeling direct de praktijk.
 • Ik ventileer de praktijkruimte na elke behandeling.
 • Ik reinig de praktijkruimte (o.a. behandelbank, stoelen, tafel en deurklink) na elke behandeling met een desinfectiemiddel waarin alcohol is verwerkt.