home slideshow lijntjes

Verantwoord behandelen in Coronatijd

Zolang we te maken hebben met het Coronaviru,s neem ik een aantal maatregelen in acht om veilig en verantwoord te kunnen behandelen. Hieronder lees je de maatregelen die ik tref voorafgaand, tijdens en na afloop van een consult. Deze maatregelen zijn afgeleid van de Leidraad infectiepreventie Covid-19, die een aantal koepelorganisaties in de alternatieve, complementaire en integratieve zorg hebben opgesteld. De maatregelen kunnen worden aangepast of aangevuld, als er nieuwe ontwikkelingen zijn of nieuwe richtlijnen vanuit de Rijksoverheid of het RIVM worden afgegeven.

Coronaprotocol BSR-behandeling
(versie7 augustus 2020)

 Voorafgaand aan het consult

 • Als ik of één van mijn gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, annuleer ik onze afspraak.
 • Als jij of één van je gezinsleden verkoudheids-, griep- of koortsverschijnselen heeft, verzoek ik jou onze afspraak te annuleren. Dit mag ook binnen de normale annuleringstermijn van 24 uur.
 • Ik verzoek je zo mogelijk alleen naar de praktijk te komen.
 • Ik verzoek je om kort voor of op de aangegeven tijd naar de praktijk te komen. Zo voorkomen we onnodig wachten in de wachtruimte. Als mijn deur openstaat, kun je meteen binnenlopen. Is de deur nog gesloten, neem dat even plaats in de wachtruimte. Ik kom je z.s.m. ophalen.

Tijdens het consult

 • Bij het betreden van de behandelruimte desinfecteer je je handen met de daarvoor beschikbaar gestelde spray.
 • Ik schud geen handen ter begroeting.
 • Het voor- en nagesprek vindt plaats op 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ik houd de richtlijnen vanuit Rijksoverheid en RIVM over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nauwlettend in de gaten en pas waar nodig mijn werkwijze daarop aan. Op dit moment wordt aangegeven dat het gebruik van een mondkapje niet nodig als we beiden in goede gezondheid verkeren. Dit kan echter nog worden bijgesteld of voor verschillende groepen anders worden. Ook kan het zijn dat jij en/of ik het prettiger vinden dat ik een mondkapje gebruik. Daarom beschik ik over een voorraad mondkapjes. Mocht je zelf een mondkapje willen dragen, dan moet je daar - gezien de beperkte verkrijgbaarheid - zelf voor zorgen.
 • Ik reinig direct na het consult mijn handen met desinfectiespray.

 Na het consult

 • Je verlaat na de behandeling direct de praktijk.
 • Ik ventileer de praktijkruimte na elke behandeling.
 • Ik reinig de praktijkruimte (o.a. behandelbank, stoelen, tafel en pinautomaat) na elke behandeling met een desinfectiemiddel.