home slideshow lijntjes

Wat kan ik zelf doen om het herstelproces te bevorderen?

Om optimaal herstel mogelijk te maken, is het belangrijk te luisteren naar wat het lichaam aangeeft en daar ook naar te handelen. Daarnaast is het raadzaam de adviezen die je tijdens de consulten krijgt, op te volgen. Body Stress Release is geen methode die ‘geneest’, maar een techniek die je lichaam de nodige impulsen geeft om zichzelf te kunnen genezen. Zelf verantwoordelijkheid nemen om voor de best mogelijke omstandigheden te zorgen is hierbij essentieel. Als het lichaam niet telkens opnieuw overbelast wordt, zal het sneller herstellen.