home slideshow lijntjes

Veelgestelde vragen

Zijn er contra-indicaties voor BSR bekend?

Zijn er contra-indicaties voor BSR bekend?

Nee. 

Omdat Body Stress Release een heel milde behandeling is en de grenzen van je lichaam respecteert, zal het geen schade toebrengen. Wel kun je de reactie op de behandeling als heftig ervaren. Je lichaam gaat namelijk spierspanning loslaten. Hierdoor wordt je herstelproces bevorderd en kan (oude) pijn tijdelijk de kop opsteken. Dit kan zowel fysieke als mentale of emotionele pijn zijn. 

Daarom heb ik als practitioner zoveel mogelijk informatie nodig over je medische geschiedenis en je huidige situatie, zodat ik weet welke releases ik moet overslaan en/of welke adviezen ik je moet meegeven. Enkele voorbeelden:

 • Het gebied van (recente) botbreuken, operaties, wonden en/of aangebrachte lichaamsvreemde materialen (schroeven, platen en protheses) sla ik tijdens de behandeling over.
 • Als je zwanger bent, sla ik bepaalde releases over die ik juist wel verricht als je graag zwanger wilt worden.
 • Als je bekend bent/was met psychoses kunnen oude angsten door het loslaten van spierspanning boven komen. Hoewel deze doorgaans van tijdelijke aard zijn en passen bij het herstelproces, kan het voor jou moeilijk zijn. Daarom adviseer ik je om psychologische hulp paraat te hebben.

Waar kan ik terecht met een klacht over Jessica en/of haar behandeling?

Waar kan ik terecht met een klacht over Jessica en/of haar behandeling?

Uiteraard doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Ik verzoek je dan om deze kwestie bij mij kenbaar te maken. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Dan kun je me natuurlijk ook mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Hopelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten. 

Ben je niet tevreden over de uitkomst van ons gesprek of vind je het niet prettig om het rechtstreeks met mij te bespreken, dan is het goed te weten dat ik voldoe aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Hierdoor is het voor jou makkelijker om klachten bespreekbaar te maken of in te dienen. In geval van klachten of geschillen kun je de volgende stappen ondernemen:

 1. Klachtenfunctionaris beroepsvereniging
  Je kunt je klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging VBAG. Deze is werkzaam bij Quasir (expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector) en bereikbaar via mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: (06) 4844 5538. 
 2. Geschillencommissie
  Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de afhandeling van je klacht voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie. Deze commissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over de klacht is voor ons beiden bindend. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.
 3. Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)
  Is er sprake van een tuchtwaardige klacht, dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Hoe gaat BSR 053 om met mijn persoonsgegevens (privacy)?

Hoe gaat BSR 053 om met mijn persoonsgegevens (privacy)?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen om bestaande en nieuwe cliënten te laten weten hoe ze omgaan met hun gegevens. Ik doe dit met behulp van een zogenaamd Privacy Statement. Klik hier om het statement in te zien. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan hoor ik het graag van je!

Helpt BSR altijd?

Helpt BSR altijd?

In de praktijk blijkt dat in 75% van de behandelingen succes wordt behaald. In 5% van de gevallen blijkt de oorzaak niet body stress gerelateerd te zijn, maar worden de klachten bijvoorbeeld door een ziekte veroorzaakt. BSR kan in zo’n situatie wel zorgen voor een beter welbevinden. In 20% van de gevallen worden de behandelingen voortijdig door de klant gestopt.

Waarin verschilt BSR met andere behandelwijzen?

Waarin verschilt BSR met andere behandelwijzen?

BSR richt zich op het lichaam in zijn totaliteit en de onderlinge samenhang. BSR is ontwikkeld om teveel opgebouwde en vastgezette spierspanning te verminderen en daarmee de communicatie tussen het lichaam en de hersenen te herstellen. De techniek is zacht en vriendelijk en is gebaseerd op respect voor het aangeboren vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen. In tegenstelling tot de meeste andere behandelwijzen richt BSR zich niet op een specifieke ziekte, afwijking of ander lichamelijk probleem, maar op het lichaam in zijn totaliteit.

Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?

Hoe kan BSR helpen als er geen diagnose wordt gesteld?

BSR gaat uit van het zelfherstellende vermogen van het lichaam en de heelheid van de mens. De practitioner doet de testen en het lichaam geeft zelf aan of, en waar er vastgezette spanning is.
BSR zet het lichaam aan de geconstateerde spanning zelf los te laten. Als door deze ontspanning van spieren minder hard op zenuwen wordt gedrukt, nemen klachten af en kan het lichaam haar natuurlijke veerkracht terugkrijgen. Een diagnose is dus niet noodzakelijk omdat iedere klant dezelfde basisbehandeling krijgt waarbij zal blijken waar de spanning zich bevindt.

Er zijn situaties waarbij klachten niet door body stress worden veroorzaakt. In die gevallen stimuleren we klanten naar hun arts te gaan. Ook bij acute en hevige klachten raden wij aan eerst een arts te raadplegen.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

BSR zet een proces in gang van loslaten en herstellen. Dit heeft tijd nodig. Het proces begint altijd met drie consulten op de 1e, 4e en 11e dag. Of en hoe vaak er daarna vervolgbehandelingen nodig zijn, is per individu verschillend. Als body stress kort geleden is ontstaan, gaat het proces van loslaten meestal vrij snel. Zo reageren baby’s en kinderen reageren in de regel snel. Wanneer body stress echter al langer aanwezig is, zijn meer consulten nodig. Ervaring leert dat veel klanten na een paar behandelingen positief effect voelen, maar soms duurt dat wat langer.

Als het goed/beter gaat worden de behandelingen met steeds grotere tussenpozen ingepland, totdat je als klant je gezondheid weer als goed of optimaal beschouwt. Om nieuwe opbouw van spierspanning te voorkomen, adviseer ik om regelmatig terug te komen voor een behandeling. Dit is te vergelijken met een auto die op gezette tijden voor onderhoud naar de garage gaat.

Wat kan ik zelf doen om het herstelproces te bevorderen?

Wat kan ik zelf doen om het herstelproces te bevorderen?

Om optimaal herstel mogelijk te maken, is het belangrijk te luisteren naar wat het lichaam aangeeft en daar ook naar te handelen. Daarnaast is het raadzaam de adviezen die je tijdens de consulten krijgt, op te volgen. Body Stress Release is geen methode die ‘geneest’, maar een techniek die je lichaam de nodige impulsen geeft om zichzelf te kunnen genezen. Zelf verantwoordelijkheid nemen om voor de best mogelijke omstandigheden te zorgen is hierbij essentieel. Als het lichaam niet telkens opnieuw overbelast wordt, zal het sneller herstellen.

Hoe wordt de kwaliteit van de behandelingen/behandelaar geborgd?

Hoe wordt de kwaliteit van de behandelingen/behandelaar geborgd?

Om de kwaliteit van mijn Body Stress Release-consulten te borgen, ben ik aangesloten bij de vakspecifieke beroepsvereniging Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN, lidnummer 121), de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG, registratienummer 21611004) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ, licentienummer 170551R).

Mocht je, op wat voor wijze dan ook, commentaar of kritiek hebben op de geboden zorg of werkwijze in de praktijk, dan nodig ik je van harte uit dit bespreekbaar te maken. Bij voorkeur in een persoonlijk gesprek, maar je mag me ook altijd mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kun je gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor meer informatie hierover, klik hier

Welke reacties kan ik verwachten na een release?

Welke reacties kan ik verwachten na een release?

Wanneer door de release de druk van een zenuwbaan wordt weggenomen en de energiestroom wordt hersteld, kun je in eerste instantie tintelingen of warmte voelen. In andere gevallen kun je een tijdelijke toename van pijn ervaren, omdat het gevoel in je lichaam terugkeert waar dat eerst gedeeltelijk verdoofd was. Het kan ook gebeuren dat een deel van je lichaam tijdelijk stijver wordt. De wijsheid van het lichaam vertelt de buitenste spierlagen om zich aan te spannen en zo de beweeglijkheid te beperken. Hierdoor worden je onderliggende weefsels het minst geïrriteerd en wordt het herstelproces bevorderd.

Vermoeidheid na een release wijst erop dat je lichaam bezig is zichzelf te genezen. Omdat hier veel energie voor nodig is, kun je meer behoefte aan slaap hebben. Soms komen de kenmerken van een oude blessure tijdelijk terug of komen er emoties los. Over het algemeen worden mensen zich, door het loslaten van body stress, meer bewust van hun lichaam en zijn beter in staat te herkennen wat het lichaam vertelt over de behoeften (houding, rust, beweging, eetbehoefte etc.).

Wordt BSR vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Wordt BSR vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Er is een aantal zorgverzekeraars dat Body Stress Release vergoedt, mits je aanvullend verzekerd bent. In dat geval kan (een gedeelte van) een consult vergoed worden. Kijk voor meer informatie op Zorgwijzer.nl, maar neem voor de exacte voorwaarden ook contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij.

Vanuit de beroepsvereniging BSRAN wordt voortdurend naar wegen gezocht om in gesprek te komen en te blijven met zorgverzekeraars om BSR in hun pakketten op te nemen.

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?

Is BSR een spirituele of energetische geneeswijze?

BSR is geen geneeswijze, het lichaam geneest zichzelf. Bij BSR gaan we uit van de samenhang tussen de fysieke processen en de emoties en energieën in het lichaam, maar de techniek richt zich puur op de fysieke aanwezigheid van spierspanning. Het proces dat in het lichaam op gang wordt gebracht is aantoonbaar, vertoont een logisch verloop en heeft positieve invloed op het welbevinden van de persoon.

Waar vind ik meer informatie?

Waar vind ik meer informatie?

Boeken:

 • GailMeggersee

  "Basisboek BODY STRESS RELEASE" [Nederlands] Lichaamsspanning vrijmaken verbetert het zelfhelend vermogen. Vertaling naar het Nederlands onder redactie van Edith Wiersma-Arts van het onderstaande boek. Uitgegeven door Altamira-Becht BV ISBN: 978-90-6963-784-6/NUR861 Pagina's: 220 - formaat: 14,5x21 cm

 • Selfhealing

  "SELF-HEALING WITH BODY STRESS RELEASE" [Engels] Geschreven door Gail Meggersee, zij is de partner van Ewald Meggersee met wie zij samen de gezondheidstechniek Body Stress Release heeft ontwikkeld sinds 1981. In haar boek worden de achtergronden van de totstandkoming en de ontwikkeling van deze gezondheidstechniek op heldere, inzichtelijke en professionele wijze besproken. Een meer dan volledig boek. ISBN: 978-0-86486-783-4 Pagina's: 220 - formaat: 14,5x21 cm

 • EdithWiersma

  "BODY STRESS RELEASE" [Nederlands] Dit boek is geschreven door BSR Practitioner Edith Wiersma-Arts. Dit boekje geeft op eenvoudige en heldere wijze alle informatie die nodig is om het fenomeen ‘body stress’ en de werking van de gezondheidstechniek ‘Body Stress Release’ te kunnen begrijpen. Ankertje 2005. ISBN: 90-202-01824 Pagina’s: 90 – formaat: 9,5x19,5 cm

 • BSRprocessen

  "BSR Processen in beeld" [Nederlands] Dit boek is geschreven door BSR Practitioner Trienke Wiersma vanuit haar praktijkervaringen. Ze beschrijft op heel duidelijke wijze de processen die cliënten kunnen doormaken als ze met Body Stress Release starten. Uitgave in eigen beheer. ISBN: 978-94-6203-143-2 Pagina’s: 95 – formaat: 14,5x21 cm

Websites: