home slideshow lijntjes

Na het eerste Body Stress Release-consult vertel ik klanten altijd welke reacties ze kunnen verwachten. Grofweg onderscheiden we de volgende opties:

  1. Er verandert (nog) niets: klachten blijven (vooralsnog) gelijk.
  2. Het gaat beter: klachten verminderen/pijn neemt af.
  3. Het gaat op en af: soms minder pijn, soms juist weer wat meer.
  4. Het gaat slechter: pijnklachten nemen toe.

Natuurlijk is het het prettigst als jij als klant tijdens het eerstvolgende consult kan melden dat het beter gaat. Ik zou het liefst willen dat iedereen zo snel mogelijk van pijn verlost is.

Toch kan lang niet iedereen direct op zo'n positieve ontwikkeling rekenen, zeker als het lijf langer geleden en/of over een langere periode overbelast is. Zoals de afbeelding laat zien, duurt het meestal een tijdje voordat het lichaam pijnprikkels gaat afgeven. Onder de oppervlakte is er al irritatie aan het opbouwen, zonder dat je pijn ervaart. Kom je op of over de pijngrens heen, dan voel je voor het eerst pijn. Vervolgens ga je een fase door van toe- en afnemende pijn, voordat je continu pijn hebt. De weg terug naar pijnvrij gaat vaak op eenzelfde manier: met pieken en dalen.

Voor mij als practitioner zijn de laatste 3 reacties een helder bewijs dat je lichaam goed reageert op Body Stress Release: spieren ontspannen zich, waardoor de zenuwen weer signalen kunnen afgeven aan het brein over problemen in je lichaam. Die signalen kunnen sensaties veroorzaken, zoals tintelingen, (elektrische) prikkels, jeuk, maar ook echt pijn. Pijn kan ook toenemen omdat de aangespannen spieren het probleemgebied spalkten en/of verdoofden. Door de ontspanning die door het consult optreedt, wordt helder waar het probleem precies zit en wat er aan de hand is. Meer pijn is dus zeker niet leuk, maar wel goed. Omdat het brein dan de juiste signalen krijgt en aan herstel gewerkt kan worden. Hoewel een toename van pijn door de meeste klanten als verontrustend wordt ervaren, ben ik er juist blij mee... je lichaam is aan het werk gezet om zichzelf te genezen!