home slideshow lijntjes

Hoe gaat BSR 053 om met mijn persoonsgegevens (privacy)?

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit is een Europese privacywet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. Deze wet vraagt van alle organisaties die werken met klantgegevens, personeelsgegevens of gegevens van andere personen om bestaande en nieuwe cliënten te laten weten hoe ze omgaan met hun gegevens. Ik doe dit met behulp van een zogenaamd Privacy Statement. Klik hier om het statement in te zien. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de wijze waarop ik met je gegevens omga, dan hoor ik het graag van je!